Nordcons Oy

Sisäilman hallinta ilmanvaihdon etäseurannalla ja huollolla

Hyvin toimivan ilmanvaihtojärjestelmän tavoitteena on tuottaa puhdasta ja painesuhteiltaan hallittua sisäilmaa. Ilmanvaihtojärjestelmän toiminta edellyttää osaavaa valvontaa, säätämistä ja huoltoa.Esittely


Nordcons Oy on syntynyt Varsinais-Suomen Ilmahuolto Oy:n ja Noisecontrolin yhdistäessä toimintansa.
Toimintamme pääpainoksi on kehittynyt ilmastointijärjestelmien etäseuranta sekä ilmastointijärjestelmien huollot.

Nykyisin esimerkiksi päiväkotien sekä koulujen sisäilma hoidetaan koneellisella ilmanvaihdolla. Mikäli ilmanvaihto ei toimi suunnittelulla tavalla tai sen huolto ei ole asiantuntevasti hoidettu on todennäköistä, että huonon sisäilman syynä on ilmastointijärjestelmä. Tiloihin syntyy liian suuria painevaihteluita ja rakenteisiin pääsee kosteutta. Tämän johdosta Nordcons Oy tarjoaa iv-järjestelmän etävalvontaa sekä katsastuskäyntejä varmistaakseen iv-järjestelmän toimivuuden. Myös ilmanvaihtoon liittyvä meluvaimennus kuuluu toimenkuvaamme.

Valtioneuvosto on perustanut ”Terveet tilat-2028” hankkeen. Hankkeen tavoitteena on saada sisäilmaongelmista kärsivien määrä vähenemään merkittävästi ja pitää tilat pysyvästi puhtaina. Tähän valtioneuvoston hankkeeseen Nordcons Oy pyrkii vastaamaan tarjoamalla iv-järjestelmän etävalvontaa sekä katsastuskäyntejä varmistaakseen koneellisen ilmanvaihdon toimivuuden.IV-Katsastus ja seuranta


Sisäilmaongelmien välttämiseksi ilmanvaihtojärjestelmän toimivuuksien IV-katsastus tulee tehdä säännöllisesti toteamalla mm tulo- ja poistoilmamäärät, paine-erot, laitoksen tekninen kunto, suodattimien toimivuus, ottoilman ja kanavien puhtaus, huomioiden myös äänenvaimentimien mineraalivillahiukkaset.

Nordcons Oy on kehittänyt ennakoivan tarkastusmenetelmän, etävalvonnan, selvittämään kohteen ilmanvaihtojärjestelmän toimivuus laadukkaan sisäilman tuottamiseen asetusten ja ohjeiden mukaisesti. Katsastuksen tarvetta voidaan valvoa ja iv-järjestelmien katsastukset voidaan ajoittaa todellisen tilanteen mukaan.

Ilmastointijärjestelmä katsastus

- laitoksen ilmanottoaukon mitoitus, ilmavirtauksen laminaarisuus ja puhtaus
- suodattimien mitoitus, tiiviys, puhtaus ja paine-ero
- lämmityskennoston puhtaus ja läpivirtaus
- ilmanvaihtokoneiden laakerit, urahihnat, puhaltimen siivet, tärinävaimentimet sekä koneistonpuhtaus
- ilmanvaihdon tason mitoitus tilojen käyttöasteen mukaan
- kanavien pölypitoisuuden ja mineraalivillakuitujen määritys
- kanavien pölynäytteiden kemialliset analyysit

Etäseuranta

- paine-erot
- hiilidioksidin määrä
- lämpötila
- kosteus
- hiilidioksipitoisuus CO2
- virtausnopeus
- suodatustehokkuusIV-Huolto ja Säätö


Nordcons hoitaa asiantuntemuksella iv-laitteiden huollot ja korjaukset. Yli 20 vuoden kokemuksen avulla osamme ratkaista vaativammatkin ilmastointihuollot ja korjaukset aina korjauksista mittatilaustyönä tehtyihin suodattimiin ja osiin.

Huoltotoimenpiteitä

- vuosihuoltosopimukset, jolloin hoidamme iv-laitoksen toiminnan
- kanavapuhdistukset
- hajujen puhdistus otsonaattorilla (mm. tupakan haju, hajubakteerit)
- iv-äänieristykset
- muut iv-laitteiden korjaukset ja huollot

Ilmastointijärjestelmän säätö

- laitoksen ilmanottoaukon mitoitukset ja ilmavirran säädöt
- suodattimien vaihto ja asennus
- iv-koneiden säädöt ja laakerointi
- kanavoinnitIV-meluvaimennus


Ilmastointilaitteiden puhaltimet ja lauhduttimet käyvät suurelta osin päivin ja öin. Niiden toiminnasta aiheutuu monenlaista melua mm. ilman halkomisesta sekä tärinämelusta.
Nordcons Oy on erikoistunut iv-järjestelmien – sekä muunlaisiin meluratkaisuihin. Meluvaimennuksen asiantuntijana toimii 35 kokemuksella Vesa Viljanen.Asiantuntijat


Ilmastointihuolto
Ari-Pekka

Ari-Pekka Jalonen

Ilmastointihuollon asiantuntija

Ilmastointihuollon asiantuntijavetäjällä Ari-Pekka Jalosella on yli 20 vuoden kokemus ilmanvaihtojärjestelmien toiminnan tarkastuksista ja huolloista. Ari-Pekka toimii niin Nordconsin asiantuntijana sekä asentajana.


0400 355 848
ap.jalonen (at) nordcons.fi

Sergii

Sergii Poprotskyi

Ilmastointihuollon ammattilainen

Ammattipätevyyden suorittanut Sergii huoltaa ja korjaa IV-laitteita ja järjestelmiä.

Etäseuranta ja meluasiat
Vesa

Vesa Viljanen

TJ, erikoistyöhygieenikko, fyysikko, FM

Yrityksen vetäjä erikoistyöhygieenikko, fyysikko Vesa Viljanen on toiminut yli 35 vuotta työpaikkojen melun ja ilmastotekijöiden asiantuntijana, josta ajasta yli puolet Työterveyslaitoksessa.


040 500 7380
vesa.viljanen (at) nordcons.fi

Mikael

Mikael Viitala

Kehityspäällikkö, fyysikko, FM

Kehityspäällikkönä fyysikko Mikael Viitala toimii mittausjärjestelyjen ja analyysien erikoisasiantuntijana. Mikaelilla on laaja kokemus erilaisten mittausten suorittamisesta ja tulosten tulkitsemisesta.


040 7158 586
mikael.viitala (at) nordcons.fi


Yhtiö on Suomen Tilaajavastuu Oy:n jäsen


Yhteydenotto


Yhteystiedot