Nordcons Oy
EtusivuesittelyIV-katsastusasiantuntijatyhteystiedot


Parempaa sisäilmaa ilmanvaihdon katsastuksella

Hyvin toimiva ilmanvaihtojärjestelmä tuottaa puhdasta ja painesuhteiltaan hallittua sisäilmaa. Jotta monimutkainen ilmanvaihtojärjestelmä toimii tarkoituksenmukaisesti, tulee laitteisto tarkistaa ja säätää asiantuntemuksella määräajoin.
Lue lisää

Esittely

Nordcons Oy on syntynyt Ilmahuollon ja Noisecontrolin yhdistäessä toimintansa. Toimintamme pääpainoksi on kehittynyt ilmastointijärjestelmien katsastus (IV-katsastus) ja toimenpidesuunnitelmat. 

Ilmastointihuollon asiantuntijavetäjällä Ari-Pekka Jalosella on yli 20 vuoden kokemus ilmanvaihtojärjestelmien toiminnan tarkastuksista ja huolloista. Yrityksen vetäjä erikoistyöhygieenikko, fyysikko Vesa Viljanen on toiminut yli 35 vuotta työpaikkojen melun ja ilmastotekijöiden asiantuntijana, josta ajasta yli puolet Työterveyslaitoksessa.
Nordcons Oy:llä on laaja yhteistyöverkosto eri asiantuntijatahoihin, suunnittelutoimistoihin ja laboratorioihin sekä viranomaistahoihin.

Tavanomaisesti toimistojen, päiväkotien sekä koulujen sisäilma hoidetaan koneellisella ilmanvaihdolla. Mikäli ilmanvaihto ei toimi suunnitelulla tavalla tai sen huolto ei ole asiantuntevasti hoidettu on todennäköistä, että huonon sisäilman lähtösyynä on ilmastointijärjestelmä.

Valtioneuvosto on perustanut ”Terveet tilat-2028” hankkeen. Hankkeen tavoitteena on saada sisäilmaongelmista kärsivien määrä vähenemään nopeasti ja pitää tilat pysyvästi terveinä. Tähän valtioneuvoston hankkeeseen Nordcons Oy pyrkii vastaamaan asiantuntemuksellaan koneellisen ilmanvaihdon toimivuuden osalta.

IV-Katsastus

Sisäilmaongelmien välttämiseksi ilmanvaihtojärjestelmän toimivuuksien IV-katsastus tulee tehdä säännöllisesti toteamalla mm tulo- ja poistoilmamäärät, paine-erot, laitoksen tekninen kunto, suodattimien toimivuus, ottoilman ja kanavien puhtaus, huomioiden myös äänenvaimentimien mineraalivillahiukkaset.

Nordcons Oy on kehittänyt ennakoivan tarkastusmenetelmän, IV- katsastuksen, selvittämään kohteen ilmanvaihtojärjestelmän toimivuus laadukkaan sisäilman tuottamiseen asetusten ja määräysten mukaisesti.

Katsastukseen sisältyy mm seuraavia tekijöitä:

Ilmastointijärjestelmä
- laitoksen ilmanottoaukon mitoitus, ilmavirtauksen laminaarisuus ja puhtaus
- suodattimien mitoitus, tiiviys, puhtaus ja paine-ero 
- lämmityskennoston puhtaus ja läpivirtaus
- tuloilmakoneen laakerit, vetohihnat, siivet, tärinävaimentimet sekä koneistonpuhtaus
- ilmanvaihdon tason mitoitus tilojen käyttöasteen mukaan
- kanavien pölypitoisuuden ja mineraalivillakuitujen määritys
- kanavien pölynäytteiden kemialliset analyysit

Kohdetilat
- tulo- ja poistoilmamittaus 
- paine-eroselvitykset
- tulo- ja poistoilmaventtiilien puhtaus ja toimivuus
- lämpötila
- vetoisuus
- äänitasot
- hiilidioksipitoisuus CO2
”Rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Rakennus ja sen energiahuoltoon kuuluvat järjestelmät on pidettävä sellaisessa kunnossa, että ne rakennuksen rakennustapa huomioon ottaen täyttävät energiatehokkuudelle asetetut vaatimukset.”
— Maankäyttö- ja rakennuslaki

Asiantuntijat

Vesa Viljanen

TJ, erikoistyöhygieenikko, fyysikko, FM

Yli 35 vuoden kokemus työpaikkojen kehittämisestä fysikaalisten tekijöiden osalta.
040 500 7380
vesa.viljanen (at) nordcons.fi

Ari-Pekka Jalonen

Ilmastointiasiantuntija

Yli 20 vuoden kokemus ilmastointijärjestelmien huollosta.

0400 355 848
ap.jalonen (at) nordcons.fi

Tommi Hillo

ins (AMK)

Tekninen avustaja.-
-

Yhtiö on Suomen Tilaajavastuu Oy:n jäsen

Yhteistyökumppanit

Peter Backlund
Dosentti, FT

Kemialliset epäpuhtaudet

Yli 30 vuoden kokemus kemiallisten päästöjen näytteenotosta ja analyyseistä
peter.backlund (at) gmail.com

Jesse Salo


Kanavapuhdistukset

JS-Ilmastointipuhdistus Oy

Janne Nurmi


Taloautomaatio

V-S Proservice Oy

Rauno Virta


Ilmanvaihtolaitteiston suunnittelu

ins.tsto R.J.Virta Oy

Jani Kankare


Ilmanvaihtolaitoksen äänellinen ja tärinätoimivuus

Promethor Oy

Juha Leimu


IV-koulutus
Turun AMK
Nordcons Oy
Kaskenkatu 11 D 99
20500 TURKU
Puhelin: 040 500 7380
Laskutus:  02 250 5900
vesa.viljanen@nordcons.fi
laskutus@nordcons.fi
Huolto- ja varastotilat
Ratapihankatu 53 C
20100 TURKU
Tilaukset: 0400 355 848
ap.jalonen@nordcons.fi
© Copyright 2018 Nordcons Oy - All Rights Reserved
envelope-omap-markerphonemenu